Säkerställ ditt företag, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen, GDPR.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

REGISTRERA DIG VIA KNAPPEN SOM ÄR ORANGE I MENYFÄLTET

NÄR DU REGISTRERAT DIG ÄR DET BARA ATT LOGGA IN. EFTER INLOGGNING KOMMER DU HIT

HÄR REGISTRERAR DU ORGANISATIONENS GRUNDUPPGIFTER

NU ÄR DET DAGS ATT BESVARA FRÅGOR OM GRUNDERNA FÖR GDPR

DAGS ATT INVENTERA VILKA PERSONUPPGIFTER SOM ORGANISATIONEN HANTERAR OCH BEHANDLAR

HÄR FINNS DE DOKUMENT SOM ORGANISATIONEN KAN BEHÖVA FÖR ATT BESKRIVA HUR MAN HANTERAR GDPR

NU SER DU HUR DIN DOKUMENTATION VÄXER FRAM

HÄR KOMMER NI SE VAD SOM BEHÖVER ÅTGÄRDAS UTIFRÅN GDPR

HJÄLP ATT ANPASSA ORGANISATIONEN, HÄR FINNS DOKUMENT OCH POWERPOINT FÖR ATT HJÄLPA TILL MED ARBETET