Säkerställ ditt företag, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen, GDPR.

om vitaprivata

Vita privata är latin och betyder personlig integritet. Vitaprivata är ett företag som startades 2017 som ett svar på den nya GDPR-förordningen.

Vitaprivata vill hjälpa företag, kommuner, organisationer och föreningar som är personuppgiftsansvariga, att på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt säkerställa verksamhetens personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen.

HELHETSLÖSNING FÖR PROCESSEN INVENTERING, DOKUMENTERING OCH IMPLEMENTERING
Via webbverktyget guidas du genom den nya GDPR-förordningen och processen ser till att du samlar allt din verksamhet behöver på ett ställe. Du får tillgång till färdiga mallar, anpassade dokument och de policys som behövs för att leva upp till GDPR-förordningens krav.

Verktyget är skapat för att hjälpa små och medelstora verksamheter med begränsade interna resurser att hantera GDPR-frågan. Inga externa konsultarvoden behöver belasta budgeten genom Vitaprivatas GDPR-certifiering. Allt ingår.

Vi erbjuder ett kostnadseffektivt och tidsbesparande verktyg som underlättar GDPR-hanteringen för våra kunder.

VITAPRIVATAS STYRELSE
Vitaprivata har utvecklats av erfarna bolagsjurister och ekonomer. I styrelsen för Vitaprivata.org finner du representanter för svenskt näringsliv.

ANDERS LEWANDER
VD
Anders har 30 års erfarenhet från finans och försäkringsbranschen, godkänd av Finansinspektionen, licensierad av Swedsec och Insuresec. Är grundare till Maxagon AB och driver Maxagon Kapital AB. Tidigare anställningar från bland annat Wasa Liv, Länsförsäkringar samt Svensk Hypotekspension.

JOHAN GUSTAFSON
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Johan har arbetat som officer, konsult och operativ chef sedan 1979. De senaste 15 åren har framförallt inriktats mot att internationalisera svenska industriföretag genom olika former av marknadsoperationer. Johan har parallellt även genomfört uppdrag för Almi, Tillväxtverket, Svenska Institutet och sitter i flertalet bolagsstyrelser.

SUPPORT

support(at)vitaprivata.org