Säkerställ ditt företag, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen, GDPR.

GDPR-CERTIFIERING

Säkerställ ditt företags, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt GDPR – den nya dataskyddsförordningen.

Har din verksamhet ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller i andra sammanhang hanterar personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person? Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning, GDPR, som innehåller stärkta krav på behandlingen av personuppgifter.

För en abonnemangsavgift på 99 kr och en startavgift på 4 000 kr får du hjälp med hela GDPR-processen:

 • Deldokumentation
 • Åtgärdslista
 • Efter åtgärd, hela dokumentationen
 • Rutinbeskrivningar
 • Policydokument och samtyckesbilagor
 • Implementeringsguide samt utbildningspaket för att kunna utbilda verksamhetens ledning/styrelse

VAD INNEBÄR GDPR-CERTIFIERINGEN?

Som certifierad av Vitaprivata får din verksamhet en certifiering som innebär att du har genomgått certifieringsprocessen alternativt uppdaterat din certifiering med ett kunskapstest som kan se olika ut från år till år.

Följande har utförts:

 • Utbildning av styrelse och ledning är genomförd
 • Inventering av organisationens personuppgifter har genomförts
 • Dokumentation av hur organisationen hanterar sina personuppgifter, varifrån de kommer och till vem de lämnas är klargjort
 • Rutiner för gallring av uppgifterna är satta
 • Säkerhetsrutiner kring hantering av personuppgifter har skapats
 • Intyg från system och driftsleverantörer är på plats
 • Rutinbeskrivningar som krävs för verksamheten är nedtecknade
 • Policydokument som krävs för verksamheten är formulerade
 • Samtyckesdokument som krävs för verksamheten finns förberedda
 • GDPR är implementerad i organisationen

Efter genomförd process blir din verksamhet GDPR-certifierad. Därefter finns informationen lagrad på Mina sidor, ditt GDPR-konto, så länge du har ett gällande abonnemang, för endast 99 kr per månad (tre månaders uppsägningstid).

SÅ GÅR PROCESSEN TILL

Din GDPR-process startar när du skapar ett konto på Mina sidor. Så snart det är gjort kan du börja inventeringen i ett formulär, där du fyller i verksamhetens uppgifter. När du är klar med inventeringen skapas en åtgärdslista som talar om vad du måste åtgärda och komplettera med.

Åtgärdsplanen innehåller bland annat mallar för rutinbeskrivningar, policy- och samtyckesdokument och visar hur du hanterar personuppgifterna på ett korrekt och GDPR-säkert sätt.

När du gått igenom punkterna i åtgärdslistan och samlat ihop de nödvändiga dokumenten får du en checklista att bocka av mot.

När detta är klart är du redo för att implementera de nya rutinerna i din verksamhet med hjälp av en praktisk implementeringsguide.

För 4 000 kr i startavgift får du hjälp med hela processen.

All information finns därefter lagrad på Mina sidor, ditt GDPR-konto, så länge du har ett gällande abonnemang, för endast 99 kr per månad (tre månaders uppsägningstid). På så vis kan du enkelt uppdatera dina dokument.